onbenut

De volgende definities zijn er voor het woord onbenut

  • niet gebruikt Dat voorstel is verhoging van de aanvliegroutes over Overijssel van 6.000 voet (circa 1.800 meter) naar 9.000 voet (2.700 meter). Vliegtuigen kunnen dan dalen met een relatief stille glijvlucht. Waar Overijssel vooral voor vreest, zijn vliegtuigen die in twee zogeheten wachtruimtes – boven Steenwijkerland en boven Hellendoorn/Raalte – naar 3.000 voet (900 meter) dalen. Als een vliegtuig door omstandigheden nog niet kan landen, vliegt het (rondjes) in zo’n wachtruimte. Volgens het ministerie gebeurt dat zelden, volgens de actiegroep geregeld. Lelystad Airport begint in 2019 met 4.500 vluchten per jaar, maar rond 2030 gaat het om 45.000 vluchten per jaar, 120 per dag. Probleem van het voorstel voor hoger vliegen: het luchtruim boven 6.000 voet is exclusief gereserveerd voor verkeer van en naar Schiphol. Ter Kuile: „Alles moet wijken voor Saint Schiphol, tot ver in het oosten. Dat er geen onbenut luchtruim zou zijn, is lariekoek.”[2]  In uw verkiezingsprogramma lezen we dat de termijn voor naturalisatie moet worden verlengd naar tien jaar. Een verdubbeling van de wachttijd. Uw partij werpt telkens hogere barrières op voor nieuwkomers. Sinds niemand meer enige hulp krijgt bij taal- en inburgeringscursussen, dalen de slagingspercentages. Verloren tijd. Statushouders mogen pas na anderhalf jaar aan een taalcursus beginnen. Wachttijd. Al die tienduizenden verloren jaren. Al dat onbenutte menselijke kapitaal. U vraagt hun betrokkenheid bij onze samenleving, maar bedrijft een politiek van actieve ontmoediging.[3]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.