anabaptisme

De volgende definities zijn er voor het woord anabaptisme

  • (religie) (christendom) vroege protestantse stroming die vond dat mensen pas als volwassene gedoopt kunnen worden De stijging van het aantal vervolgingen in de jaren dertig van de zestiende eeuw kan verklaard worden door het opkomen van het anabaptisme, de wederdoperij. Het anabaptisme was een religieuze stroming die ongeveer gelijktijdig met het lutheranisme opkwam zetten en die zich onder andere verzette tegen de kinderdoop. [2] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.