amen

De volgende definities zijn er voor het woord amen

  • dat zij zo, een slotwoord van gebeden en preken In België wordt de uitdrukking "Amen en uit!" gebruikt, waar in het Nederlands "Punt uit!" voor gebruikt wordt.  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.