aanvanger

De volgende definities zijn er voor het woord aanvanger

  • iemand die iets start Aanvanger. Bilderdijk bezigt dit woord niet alleen in den hier goedgekeurden, althans erkenden, zin van de kerkelijke spreekwijs, Betrachtingen, bl. 114: Hij, niet een Engel, was de Aanvanger uws geloofs. ... [2]  (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.