aanrander

De volgende definities zijn er voor het woord aanrander

  • (verouderd) een aanvaller ▸ Men zegt dat de Ridder Gilbert Eliot, die het ongeluk gehad heeft, den Lt. Colond Stewart in Schotland dood te steeken, herwaards op weg is, om zich voor den Koning neder te werpen en zyn Majt. Pardon te smeeken, zynde de Wetten van Schotland zoo streng, dat er geen onderscheid gemaakt word tusschen den Aanrander en den Verweerder, tusschen een voorbedagte Moord en een gedwongen Manslag;[1] ▸ Een der Kamerbewaarderen van ’s Konings Kamer dezer dagen te Compiegne door een Commissaris van de Marine tot vegten genoodzaakt wordende, ontfing de laatste een steek van den Degen , die hem het leven koste; doch de Koning, verstaande dat de Commissaris de aanrander was geweest, heeft den Kamerbewaarder terstond gepardonneerd.[2] (bron: WikiWoordenboek)

Voeg een definitie toe.